SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP905 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Educació Física)

Semestre 2

Temari

Temari

Bloc 1. La innovació docent: concepte, estratègies i models.

Bloc 2: La investigació educativa: concepte, fases i tipus.

Bloc 3: Projectes d'innovació en l'àmbit de l'Educació Física


Bloc 4: Projectes d'investigació en l'àmbit de l'Educació Física
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16