SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

SRC102 - Sistemes de Gestió de la Qualitat

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

5
Crèdits

SRC103 - Control Estadístic de la Qualitat

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

4
Crèdits

SRC104 - Dimensió Econòmica de la Qualitat

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

2
Crèdits

SRC105 - Metodologies de Millora Continua

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

4
Crèdits

SRC106 - Cinc Esses

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

1
Crèdits

SRC107 - Orientació i Satisfacció del Client

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

2
Crèdits

SRC109 - Sistemes Integrats de Gestió

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

4
Crèdits

SRC111 - Sis Sigma

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

1
Crèdits

SRC118 - Projecte de Final de Màster

Curs 1 - Semestre 2 - Projecte final

6
Crèdits

SRC119 - Pràctiques en Empresa

Curs 1 - Semestre 2 - Pràctiques

9
Crèdits

SRC124 - Auditories de Qualitat

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

3
Crèdits
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16