Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Assignatures

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

800 - Ciències del Medi Natural

AG1801 - Biologia

AG1813 - Botànica

Reconeixement

801 - Expressió Gràfica i Cartografia

AG1820 - Topografia

Reconeixement

802 - Fonaments Físics de l'Enginyeria

AG1804 - Física I

AG1808 - Física II

Reconeixement

803 - Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria

AG1802 - Càlcul I (Matemàtiques)

AG1807 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

804 - Fonaments Químics de l'Enginyeria

AG1806 - Química

Reconeixement

806 - Edafologia

AG1812 - Geologia, Edafologia i Climatologia (Geologia)

Reconeixement

807 - Informàtica

AG1803 - Informàtica

Reconeixement

808 - Ciència i Tecnologia del Medi Ambient

AG1816 - Ecologia i Impacte Ambiental

Reconeixement

809 - Economia

AG1832 - Valoració i Comercialització

Reconeixement

810 - Electrificació i Automatització d'Instal·lacions Agrícoles

AG1825 - Instal·lacions Electrotècniques

Reconeixement

811 - Sistemes Mecànics

AG1827 - Estructures i Construccions Rurals

Reconeixement

812 - Jardineria

AG1830 - Jardineria, Cultius Ornamentals i Enginyeria de les Àrees Verdes

Reconeixement

813 - Fitotècnia General

AG1814 - Fitotècnia

Reconeixement

814 - Protecció de Cultius

AG1818 - Protecció de Cultius

Reconeixement

815 - Estadística

AG1811 - Estadística i Optimització

Reconeixement

816 - Fisiologia Vegetal

AG1815 - Fisiologia Vegetal

Reconeixement

817 - Recursos Hídrics

AG1826 - Recursos Hídrics, Gestió Sostenible i Ordenació del Territori

Reconeixement

818 - Sistemes de Reg

AG1834 - Regs i Drenatges

Reconeixement

819 - Projectes

AG1831 - Projectes d'Enginyeria

Reconeixement

820 - Paisatgisme

AG1833 - Paisatgisme i Projectes de Restauració Ambiental i Paisatgística

Reconeixement

821 - Tecnologia de la Producció Hortofructícola

AG1828 - Horticultura

Reconeixement

822 - Citricultura

AG1838 - Fructicultura Especial

Reconeixement

823 - Indústries Agroalimentàries

AG1841 - Postrecol·lecció i Indústries Agroalimentàries

Reconeixement

824 - Projecte de Fi de Carrera

AG1835 - Pràctiques Externes

Reconeixement

825 - Agricultura Biològica

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

825 - Agricultura Biològica

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

825 - Agricultura Biològica

AG1839 - Entomologia Agrícola

Reconeixement

826 - Aplicació de Fitoreguladors

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

826 - Aplicació de Fitoreguladors

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

826 - Aplicació de Fitoreguladors

AG1839 - Entomologia Agrícola

Reconeixement

827 - Comercialització i Estudis de Mercat

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

827 - Comercialització i Estudis de Mercat

AG1839 - Entomologia Agrícola

Reconeixement

828 - Malherbologia

AG1839 - Entomologia Agrícola

Reconeixement

828 - Malherbologia

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

828 - Malherbologia

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

829 - Producció Integrada

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

829 - Producció Integrada

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

829 - Producció Integrada

AG1839 - Entomologia Agrícola

Reconeixement

830 - Propagació i Millora de Plantes

AG1824 - Propagació i Sanejament de Material Vegetal. Vivers

Reconeixement

831 - Prospecció, Gestió i Explotació de Recursos Hídrics

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

831 - Prospecció, Gestió i Explotació de Recursos Hídrics

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

831 - Prospecció, Gestió i Explotació de Recursos Hídrics

AG1839 - Entomologia Agrícola

Reconeixement

832 - Resposta dels Cultius a Condicions Adverses

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

832 - Resposta dels Cultius a Condicions Adverses

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

832 - Resposta dels Cultius a Condicions Adverses

AG1839 - Entomologia Agrícola

Reconeixement

833 - Tecnologia de la Post-recol·lecció

AG1841 - Postrecol·lecció i Indústries Agroalimentàries

Reconeixement

834 - Conreus Protegits

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

834 - Conreus Protegits

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

834 - Conreus Protegits

AG1839 - Entomologia Agrícola

Reconeixement

835 - Fruiters Mediterranis

AG1836 - Fructicultura General

Reconeixement

836 - Horticultura Ornamental

AG1824 - Propagació i Sanejament de Material Vegetal. Vivers

Reconeixement

837 - Olivicultura

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

837 - Olivicultura

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

837 - Olivicultura

AG1839 - Entomologia Agrícola

Reconeixement

838 - Plantes Aromàtiques i Medicinals

AG1840 - Fitopatologia

Reconeixement

838 - Plantes Aromàtiques i Medicinals

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

838 - Plantes Aromàtiques i Medicinals

AG1839 - Entomologia Agrícola

Reconeixement

899 - Anglès Tècnic Agrícola

AG1805 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AG1001 - Biologia

AG1801 - Biologia

Reconeixement

AG1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

AG1802 - Càlcul I (Matemàtiques)

Reconeixement

AG1003 - Informàtica

AG1803 - Informàtica

Reconeixement

AG1004 - Física I

AG1804 - Física I

Reconeixement

AG1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

AG1805 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement

AG1006 - Química

AG1806 - Química

Reconeixement

AG1007 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

AG1807 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Reconeixement

AG1008 - Física II

AG1808 - Física II

Reconeixement

AG1009 - Expressió Gràfica

AG1809 - Expressió Gràfica

Reconeixement

AG1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

AG1011 - Estadística i Optimització

AG1811 - Estadística i Optimització

Reconeixement

AG1012 - Geologia, Edafologia i Climatologia (Geologia)

AG1812 - Geologia, Edafologia i Climatologia (Geologia)

Reconeixement

AG1013 - Botànica

AG1813 - Botànica

Reconeixement

AG1014 - Fitotècnia

AG1814 - Fitotècnia

Reconeixement

AG1015 - Fisiologia Vegetal

AG1815 - Fisiologia Vegetal

Reconeixement

AG1016 - Ecologia i Impacte Ambiental

AG1816 - Ecologia i Impacte Ambiental

Reconeixement

AG1017 - Empresa

AG1817 - Empresa

Reconeixement

AG1018 - Protecció de Cultius

AG1818 - Protecció de Cultius

Reconeixement

AG1019 - Fonaments de Biotecnologia

AG1819 - Fonaments de Biotecnologia

Reconeixement

AG1020 - Topografia

AG1820 - Topografia

Reconeixement

AG1021 - Bioquímica

AG1821 - Bioquímica

Reconeixement

AG1022 - Zootècnia

AG1822 - Zootècnia

Reconeixement

AG1023 - Fonaments d'Hidràulica i Maquinària

AG1823 - Fonaments d'Hidràulica i Maquinària

Reconeixement

AG1024 - Propagació i Sanejament de Material Vegetal. Vivers

AG1824 - Propagació i Sanejament de Material Vegetal. Vivers

Reconeixement

AG1025 - Instal·lacions Electrotècniques

AG1825 - Instal·lacions Electrotècniques

Reconeixement

AG1026 - Recursos Hídrics, Gestió Sostenible i Ordenació del Territori

AG1826 - Recursos Hídrics, Gestió Sostenible i Ordenació del Territori

Reconeixement

AG1027 - Estructures i Construccions Rurals

AG1827 - Estructures i Construccions Rurals

Reconeixement

AG1028 - Horticultura

AG1828 - Horticultura

Reconeixement

AG1029 - Millora Genètica Vegetal

AG1829 - Millora Genètica Vegetal

Reconeixement

AG1030 - Jardineria, Cultius Ornamentals i Enginyeria de les Àrees Verdes

AG1830 - Jardineria, Cultius Ornamentals i Enginyeria de les Àrees Verdes

Reconeixement

AG1031 - Projectes d'Enginyeria

AG1831 - Projectes d'Enginyeria

Reconeixement

AG1032 - Valoració i Comercialització

AG1832 - Valoració i Comercialització

Reconeixement

AG1033 - Paisatgisme i Projectes de Restauració Ambiental i Paisatgística

AG1833 - Paisatgisme i Projectes de Restauració Ambiental i Paisatgística

Reconeixement

AG1034 - Regs i Drenatges

AG1834 - Regs i Drenatges

Reconeixement

AG1035 - Pràctiques Externes

AG1835 - Pràctiques Externes

Reconeixement

AG1036 - Fructicultura General

AG1836 - Fructicultura General

Reconeixement

AG1037 - Ampliació de Genètica

AG1843 - Genètica Molecular

Reconeixement

AG1038 - Fructicultura Especial

AG1838 - Fructicultura Especial

Reconeixement

AG1039 - Entomologia Agrícola

AG1839 - Entomologia Agrícola

Reconeixement

AG1040 - Fitopatologia

AG1840 - Fitopatologia

Adaptació

AG1041 - Postrecol·lecció i Indústries Agroalimentàries

AG1841 - Postrecol·lecció i Indústries Agroalimentàries

Reconeixement
Grau en Intel·ligència Robòtica

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

IR2105 - Anglès (Idioma Modern)

AG1805 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

A53 - Història Econòmica d'Espanya

J02 - Història d'Europa

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement
Llicenciatura en Humanitats

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

J02 - Història d'Europa

K66 - Història del Món Rural

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

J02 - Història d'Europa

K68 - Història Social de l'Espanya Moderna

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement
Titulació per a la lliure configuració

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

A53 - Història Econòmica d'Espanya

J02 - Història d'Europa

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

J02 - Història d'Europa

K66 - Història del Món Rural

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

J02 - Història d'Europa

K68 - Història Social de l'Espanya Moderna

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

J02 - Història d'Europa

J03 - Història del Pensament Europeu

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement

J02 - Història d'Europa

J05 - Història de les Institucions Econòmiques Europees

AG1810 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Reconeixement