Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1829 - Millora Genètica Vegetal

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica que s'utilitzarà en l'assignatura de Millora Genètica Vegetal consistirà en classes teòriques, classes pràctiques (problemes, visita a un banc de germoplasma i pràctiques en hivernacle i laboratori), ensenyança no presencial (resolució d'una col·lecció de problemes) i tutories en grups reduïts.

Les sessions teòriques (24% del temps de l'assignatura) consistixen en classes magistrals en què s'expliquen fonaments, tècniques bàsiques, mètodes, aplicacions de noves tecnologies i objectius importants de millora (36 hores). Estes exposicions estaran basades en la bibliografia bàsica i es recolzen en presentacions amb un gran nombre de gràfics, fotografies, animacions i exemples d'aplicacions pràctiques per a facilitar a l'alumne la comprensió dels conceptes explicats. Estes presentacions estaran disponibles en l'aula virtual de l'assignatura.

Les sessions d'aprenentatge pràctic basat en problemes (3 sessions que representen el 3.3% del temps de l'assignatura) s'utilitzen per a treballar l'adquisició de competències bàsiques en l'anàlisi genètica (a nivell qualitatiu, quantitatiu i poblacional) utilitzat en programes de millora.

Es realitzaren 3 sessions de pràctiques (6.6% del temps de l'assignatura), una al laboratori docent, una en els hivernacles i una tercera serà la visita a una empresa de llavors puntera del sector de la millora genética vegetal a Espanya. Al final del període de pràctiques els alumnes deuran superar un examen pràctic.

Les tutories (4.6% del temps de l'assignatura) es realitzaran en 3 sessions amb grups reduïts d'alumnes. En la primera y segona sessió, els alumnes podran plantejar els dubtes respecte a la resolució de la col·lecció de problemes de curs. En la tercera sessió hauran de resoldre  2 problemes a elegir d'una col·lecció de 5. Per à la resolució d'estos problemes podran utilitzar apunts de clase o altres fonts bbliogràfiques. Les tutories serviran també com a instrument d'avaluació contínua de la resolució de problemes.  

El treball independent (60% de temps de l'assignatura) servirà perquè els estudiants revisen i estudien els continguts teòrics, preparen i repassen les sessions pràctiques, realitzen els problemes de curs, preparen les seues sessions de tutories i els exàmens.

Finalment, l'examen teòric/pràctic (1.3%de temps de l'assignatura), junt amb l'avaluació contínua, permetrà determinar el grau de consecució dels resultats d'aprenentatge plantejats.