Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1819 - Fonaments de Biotecnologia

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CCR02 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar les aplicacions de la biotecnologia en l’enginyeria agrícola i ramadera.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG09 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

CG09 - Ser capaç de discriminar entre conceptes i dades teòriques i/o experimentals per a realitzar informes orals i/o escrits precisos.

CG02 - Buscar i analitzar informació de  fonaments de biotecnologia per a proposar solucions.

CG01 - Entendre textos científics per a realitzar resums adequats.

CCR02 - Resoldre problemes complexos d’aplicacions de biotecnologia en l’agricultura, en la ramaderia  i altres camps.

CCR02 - Entendre els conceptes generals i bàsics de les diferents aplicacions biotecnològiques.

CCR02 - Aprendre i entendre les tècniques utilitzades en la biotecnologia aplicada.