Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

A continuació especifiquem el percentatge de cadascuna de les proves:

-Examen (lectures, debats, recerca a Internet): 40%*
-Sessions pràctiques. Problemes Estudi de casos (o ABP): 30%*
-Sessions APS o projectes: Exposició treballs i informe (projectes cooperatius, APS) : 30%*

*Recuperable en 2n convocatòria


S’han d’aprovar les tres parts per a poder aprovar l’assignatura, l'aprovat significa obtindre un 5 sobre 10 en cadascuna de les proves. Per tant, la no presentació d'alguna/es d'aquestes parts es considera com a suspens de la matèria o no presentat. En la segona convocatòria s'avaluarà la part o parts suspeses de la matèria.

Es considera presentat quan, l'estudiant o bé ha realitzat la prova d’avaluació final o bé ha realitzat almenys el 60% del conjunt d’activitats d’avaluació.

Es podran descomptar punts per les faltes d'ortografia de les activitats d'avaluació.