Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0125 - Dret Financer I

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura serà necessari obtenir més de 4 dels 8 punts que s'obtenen mitjançant l'examen.
L'examen consistirà en preguntes que obligaran a raonar en relació amb el contingut de l’assignatura i que no respondran necessàriament a epígrafs del temari. 
Previ acord entre professor i alumne, l'examen podrà realitzar-se en modalitat oral, en la data fixada de mutu acord.

S'entenen presentats aquells estudiants que realitzin l'examen escrit.

Les pràctiques i activitats d'avaluació han de realitzar-se durant el curs i no són recuperables. La qualificació obtinguda en les citades activitats es guarda durant totes les convocatòries del curs.