Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0121 - Dret Processal Civil

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

LLIBRE I

EL PROCÉS DE DECLARACIÓ

 

Capítol I

La primera instància

 

Secció Primera: El judici ordinari

 

 

Lliçó 1ª [La demanda].

           

Lliçó 2ª [Les actituts del demandat].

           

Lliçó 3ª [L'audiència previa i el judici].

           

Lliçó 4ª [La prova. Nocions generals I].

 

Lliçó 5ª [La prova. Nocions generals II].

 

Lliçó 6ª [La prova: Els mitjans de prova en concret III].

 

Lliçó 7ª [La prova: Els mitjans de prova en concret IV].

 

Lliçó 8ª [La prova: Els mitjans de prova en concret V].

 

Lliçó 9ª [La sentència i la finalització anormal del procés].

           

 

Secció Segona: El judici verbal

 

 

Lliçó 10ª [El judici verbal].

           

 

Capítol II

Els recursos

 

 

Lliçó 11ª [Conceptes generals].

           

 

Lliçó 12ª [L'apelació].

           

 

Lliçó 13ª [Els recursos extraordinaris].

           

 

 

 

Capítol III

Els efectes del procés

 

 

Lliçó 14ª [La cosa jutgada i la seua impugnació].

           

LLIBRE II

 

EL PROCES D'EXECUCIÓ

 

 

Capítol I

Conceptes generals

 

 

Lliçó 15ª [Concepte d'execució forçosa, principis i elements i títols executius].

           

 

Capitul II

L'execució provisional

 

 

Lliçó 16ª [L'execució provisional].

           

 

Capítol III

L'execució definitiva

 

 

Secció Primera: Disposicions comuns

 

 

Lliçó 17ª [Unitat, incoació i oposició a l'execució].

           

 

Secció Segona: Execució dineraria.

 

 

Lliçó 18ª [Activitat executiva I: Liquiditat del títol i embargament].

           

 

Lliçó 19ª [Activitat executiva II: Afecció de bens i procediment d'apremi].

           

 

Secció Tercera: Execucions no dineràries

 

 

Lliçó 20ª [Execucions no dineràries].

           

 

 

 

           

 

 

 

 

LLIBRE III

EL PROCÉS CAUTELAR

 

 

Lliçó 21ª [La tutela cautelar: Elements personals i mesures cautelars concretes].

           

Lliçó 22ª  [Procés i procediment cautelar].

           

 

LLIBRE IV

 

ELS PROCESSOS ESPECIALS

 

 

Capítol I

Especialitats

 

 

Lliçó 23ª [Els processos dispositius].

Lliçó 24ª [Els processos no dispositius].

           

 

Capítol II

Tutela privilegiada del crèdit

 

 

Lliçó 25ª [La tutela privilegiada del crèdit].

           

 

 

Capítol III

Judicis universals

 

 

Lliçó 26ª [El procés concursal].

           

PRÀCTIQUES DEL PROCÉS CIVIL