Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0116 - Introducció al Dret Processal

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 

I. PART GENERAL DEL DRET JURISDICCIONAL
(Jurisdicció, acció i procés)
 
LLIBRE I
INTRODUCCIÓ
Lliçó 1a [L'evolució científica].
Lliçó 2a [Mitjans de solució de conflictes jurídics].
LLIBRE II
EL PODER JUDICIAL
 
Capítol I
la jurisdicció
Lliçó 3a [La noció de jurisdicció i els òrgans que la posseeixen].
Lliçó 4a [Els principis polítics del poder judicial].
Lliçó 5a [El Personal jurisdiccional].
Lliçó 6a [La funció jurisdiccional].
Capítol II
L'organització administrativa
Lliçó 7a [El Govern i l'Organització del Poder Judicial].
Lliçó 8a [El personal auxiliar i el col·laborador].
Capítol III
Jurisdicció i competència
Lliçó 9a [Extensió i límits de la jurisdicció i competència].
LLIBRE III
ACCIÓ I TUTELA JUDICIAL
Lliçó 10a [Acció i tutela judicial].
 
LLIBRE IV
EL PROCÉS
 
Capítol I
nocions generals
Lliçó 11a [Naturalesa, classes i principis generals del procés].
Lliçó 12a [Els principis del procés civil].
Lliçó 13a [Els principis del procés penal].
Lliçó 14a [Principis del procediment].
Capítol II
Els actes processals
Lliçó 15a [Conceptes generals].
Lliçó 16a [Actes de les parts i actes del tribunal].
LLIBRE V
EL DRET JURISDICCIONAL
Lliçó 17a [El dret jurisdiccional].
 
II. DRET PROCESSAL CIVIL
(Conceptes Generals i Pressupostos Processals)
 
LLIBRE I
INTRODUCCIÓ
Lliçó 18a [La formació del procés i de la Llei d'enjudiciament civil].
LLIBRE II
EL PROCÉS DE DECLARACIÓ
 
Capítol I
les parts
Lliçó 19a [Les parts: Capacitat].
Lliçó 20a [Les parts: legitimació].
Lliçó 21a [Les parts: Altres qüestions]
Capítol II
la competència
Lliçó 22a [La competència].
Capítol III
L'objecte del procés
Lliçó 23a [L'objecte del procés de declaració].
Capítol IV
Activitats prèvies no jurisdiccionals
Lliçó 24a [Activitats prèvies al procés].
Capítol V
Disposicions comunes als processos declaratius
Lliçó 25a [Tipus de processos, qüestions incidentals i costes].
PRÀCTIQUES DE PART GENERAL I DE PROCÉS CIVIL