SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1763 - Endocrinologia i Sistema Immune

Curs 2 - Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup A
TEORIA

Esther Castillo Gómez

Castellà: TEORIA 1

Tutories

Fernando Martínez García

Castellà: TEORIA 1

Tutories

María Muriach Sauri

Castellà: TEORIA 1

Tutories
LABORATORI

Nuria Pascual Regueiro

Castellà: LABORATORI 4,2,1,3

Tutories

Cristina Martínez Ramos

Castellà: LABORATORI 4,3,2,1

Tutories

Esther Castillo Gómez

Castellà: LABORATORI 4,3,2,1

Tutories

Francisco de Asís Ros Bernal

Castellà: LABORATORI 4,3,1,2

Tutories