SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1712 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup A
TEORIA

Joaquín Granell Zafra

Castellà: TEORIA 1

Tutories

Fernando Martínez García

Castellà: TEORIA 1

Tutories

Oscar Coltell Simón

Castellà: TEORIA 1

Tutories
LABORATORI

Joaquín Granell Zafra

Castellà: LABORATORI 3,4,2,1

Tutories

Francisco Herrero Machancoses

Castellà: LABORATORI 2,4,1,3

Tutories

Oscar Coltell Simón

Castellà: LABORATORI 3,4,2,1

Tutories

María Cristina García Gas

Castellà: LABORATORI 4,2,1,3

Tutories

María Luisa Rebagliato Ruso

Castellà: LABORATORI 1,2

Tutories
AVALUACIÓ

Francisco Herrero Machancoses

Castellà: AVALUACIÓ 1

Tutories

Oscar Coltell Simón

Castellà: AVALUACIÓ 1

Tutories

Tutories