SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1706 - Anglès per a Metges (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Metodologia

Com a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19,la docència teòrica serà presencial però l’assistència de l’alumnat quedarà limitada al 50%. S’establirà un ordre altern per grups per l’assistència presencial, mentre l’altre 50% podrà atendre la classe per streaming. En funció de la situació epidemiològica, la docència teòrica podria impartir-se totalment online.

  • Classes pràctiques.
  • L'estudiantat ha de consultar l'aula virtual per a estar informat del desenvolupament de l'assignatura i també per a comunicar-se amb el professorat.
  • L'alumnat ha de desenvolupar l’aprenentatge autònom mitjançant la realització d'activitats i la preparació d’exàmenn
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16