Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, l'alumnat ha de realitzar les proves següents:

Proves

Ponderació

Elaboració de treballs acadèmics

10 %

 Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60 %

Presentacions orals i pòsters

10 %

Resolució d'exercicis i problemes

20 %

 

100 %

 

L'examen és recuperable en la resta de convocatòries del curs.

Les altres activitats no són recuperables i es duran a terme al llarg del semestre en què s'imparteix la docència. En la segona convocatòria es guarda la nota de la primera convocatòria.

Es considerarà «No presentat o no presentada» l'alumnat que no realitze l'examen escrit.