Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1518 - Llengua i Cultura Franceses

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

Proves d’avaluació

Puntuació

1). Examen final de competències (obligatori)

Fins a 5 punts. Mínim 2,5 per a sumar els punts 2 i 3.

2). Elaboració de treballs acadèmics: exposicions orals (data pactada durant el curs) (obligatòria)

Fins a 2 punts.

3). Carpetes d’aprenentatge 

Exercicis en autonomia: dossiers de comprensió escrita (entregats en una data pactada durant el curs)

 Test autoavaluació, test i controls en classe i en l’Aula Virtual

Fins a 3 punts.


TOTAL (màxims punts)

10 punts

 

Per a aprovar, l'estudiantat ha de realitzar obligatòriament:
1. L'examen
2. Els treballs orals a exposar en classe
3. Els exercicis en autonomia, dossiers de comprensió escrita (entregues amb dates durant el curs acadèmic)

Es considerarà “No presentat o no presentada” a l'estudiantat que no haja fet l’examen.

 Criteris de recuperació del curs:

1. L'examen és recuperable en la resta de convocatòries.

2. Les altres activitats no són recuperables i es realitzaran exclusivament durant tot el semestre en què s'imparteix docència. En la segona convocatòria es desarà la nota de la primera convocatòria.