SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HP1548 - Patrimoni Històric de la Hispània Romana

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

1. LES COLONITZACIONS FENÍCIA I GREGA. ELS ASSENTAMENTS A LA PENÍNSULA IBÈRICA

Context històric i problemàtica de la civilització tartèssia.

2. ELS POBLES IBERS

Distribució geogràfica, organització política, societat, economia i religió.

3. ELS POBLES CÈLTICS

Formació històrica, distribució geogràfica, organització sociopolítica, economia i creences religioses.

4. ELS CARTAGINESOS A LA PENÍNSULA IBÈRICA

Procés de conquesta, relacions amb les poblacions indígenes i conflicte amb Roma.

5. L'EXPANSIÓ ROMANA A LA PENÍNSULA IBÈRICA

Fases de conquesta, organització civil i militar d'Hispània. Organització urbana.

6. L'ECONOMIA D'HISPÀNIA

Producció artesanal i agropecuària, produccions mineres. Mitjans de comunicació i transport. Transformacions del baix imperi.

7. LA RELIGIÓ HISPANOROMANA

Religió romana tradicional, religions orientals i cristianisme.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16