Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1546 - Geografia i Patrimoni del País Valencià

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

L'assignatura s'avaluarà a través d'una prova escrita (60% de la nota final) i de treballs pràctics (40 % de la nota final).

L'assignatura se supera quan s'haja obtingut, almenys, la mitat de la puntuació en cada una de les parts. La nota mínima per a l'aprovat global és de 5.

Els criteris d'avaluació en la segona convocatòria seran els mateixos aplicats en la primera (60% teoria i 40% treball pràctic). En el cas que s'haja superat la part pràctica en la primera convocatòria, en la segona es podran presentar les mateixes pràctiques/treball, realitzades durant el curs.

L'alumnat es considerarà presentat quan haja realitzat l'examen escrit.

Totes les parts són recuperables.