SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HP1544 - Antiguitat i Patrimoni

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Espai urbà i distribució.

1.1 La fundació d'una ciutat romana (municipis i colònies)

1.2 El Fòrum Romà i els fòrums imperials: cúria, basílica i temple

1.3 Circ, teatre i amfiteatre

Tema 2. La ciutat, espai de poder

2.1 Les termes

2.2 La domus

2.3 El drenatge d'aigües residuals

2.4 Els criptopòrtics i altres sistemes de condicionament del terreny

Tema 3. L'aigua i els seus recursos d'abastament

3.1 Què és un aqüeducte?

3.2 Disseny, topografia, mapatge i aplicació de dades.

3.3 Coneixements i tècniques d'impermeabilització de canals.

3.4 Ús urbà i distribució de l'aigua.

Tema 4. Els aqüeductes de l'Imperi i l'enginyeria romana

4.1 Tècniques de decantació

4.2 Sifons

4.3 Altres usos no urbans de l'aigua: molta i mineria

4.4 Aqüeductes de Roma

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16