SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HP1537 - Patrimoni Artístic Iberoamericà

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCCIÓ A L'ART IBEROAMERICÀ. Descobriment i colonització. Trets específics de l'art iberoamericà.

TEMA 2. L'URBANISME I LA CIUTAT AMERICANA. El precedent prehispànic i la importància de la ciutat a Amèrica. Anàlisi de models urbans i elements: la plaça major. Exemples de ciutats.

TEMA 3. L'ESCOLA NOVOHISPANA DE PINTURA. Artistes europeus. La configuració d'una escola novohispana. La pintura barroca. Aportacions artístiques de Filipines.

TEMA 4. LES ESCOLES DE PINTURA EN EL VIRREGNAT DEL PERÚ. Escola cusquenya i potosina. Escola de Lima. El virregnat de Nova Granada i l'Audiència de Quito.

TEMA 5. ARQUITECTURA EN EL VIRREGNAT NOVA ESPANYA. Arquitectura d’«evangelització». Les grans catedrals. Les fortificacions. Arquitectura civil.

TEMA 6. ARQUITECTURA EN EL VIRREGNAT DEL PERÚ. El precedent prehispànic. Les grans catedrals. L'arquitectura civil.

TEMA 7. RETAULES I ESCULTURA A IBEROAMÈRICA. Els grans retaules. Escultura religiosa i costumista.

TEMA 8. L'ACADÈMIA I EL NEOCLASSICISME A IBEROAMÈRICA. La creació de les acadèmies de belles arts. Arquitectura neoclàssica. Pintura i escultura neoclàssiques.
TEMA 9. EL PAS CAP A L'ART CONTEMPORANI. Dones artistes. El muralisme mexicà. Les avantguardes a Iberoamèrica. L'exili artístic europeu a Mèxic.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16