SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HP1529 - Patrimoni Geogràfic d'Espanya

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

I. EL MARC GEOGRÀFIC D’ESPANYA

- Situació geogràfica.

- El relleu i les seus característiques.

- Els grans conjunts morfoestructurals.

– Les costes.

II. EL CLIMA

- Factors atmosfèrics i geogràfics.

– Tipus de temps.

– Elements del clima.

– Tipus de clima.

III. LES AIGÜES: RIUS I LLACS

- Trets generals.

– Factors de l’escorrentia.

– Variacions estacionals.

– Irregularitats i grans avingudes.

– Llacs: tipus.

IV. LA VEGETACIÓ

- Els tres grans conjunts fitogeogràfics: l’àrea mediterrània, la regió eurosiberiana i l’alta muntanya.

V. LA POBLACIÓ ESPANYOLA

- La geodemografia: regions.

- El model de transició demogràfica.

VI. LES CIUTATS

- La història urbana

- Les àrees metropolitanes

- Urbanisme amb perspectiva de gènere

VII. ELS TRANSPORTS

- Les carreteres

- Els ferrocarrils

- Els transports marítim i aeri.

VIII. ELS SECTORS ECONÒMICS

- Els paisatges agraris i ramaders.

- La indústria.

- El sector serveis.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16