SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HP1523 - Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. Introducció i conceptes bàsics. Renaixement.

TEMA 2. Ciutat renaixentista. Renaixement a Itàlia: Quattrocento i Quinquecento. El classicisme venecià. El jardí renaixentista.

TEMA 3. L'arquitectura de la contrareforma. La ciutat en el Barroc. El Barroc a Itàlia. El classicisme barroc a França. El jardí barroc.

TEMA 4. Espanya. Renaixement i Barroc. L'arquitectura dels Àustries. Arquitectura efímera.

TEMA 5. L'arquitectura i l'urbanisme en el segle XIX. L'urbanisme utòpic vuitcentista. El neoclassicisme.

TEMA 6. L'arquitectura d'entre segles: Modernisme o Art Nouveau versus Escola de Chicago. El disseny de les noves ciutats.

TEMA 7. Les aportacions arquitectòniques de les avantguardes. La nova idea de l'espai. El decó. Les idea del moviment modern. Anotacions sobre l'arquitectura en els règims totalitaris.

TEMA 8. Variacions de l'arquitectura en el si del moviment modern. Estil internacional. Organicisme i minimalisme.

TEMA 9. Del XX al XXI: de la postmodernitat als nostres dies. Postmoderns i deconstructivistes. Noves propostes.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16