Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

85%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació


·         L'estudiantat ha d'arribar al 50% de la nota final del curs per a poder passar l'assignatura
·         La nota final del curs està composta pels tres tipus de prova citats en el punt 10.1.

·         Els resultats es guardaran solament durant el mateix any acadèmic.

 

A. Treball acadèmic:

L'estudiantat ha de lliurar un treball acadèmic, relacionat amb alguns dels punts tractats en classe.

 

B. Examen escrit:
· L'estudiantat ha d'arribar al 50% de la nota final del curs per a poder passar l'assignatura.
· La nota final del curs està composta pels tres tipus de prova citats en el punt 10.1.

· Els resultats es guardaran solament durant el mateix any acadèmic.

A. Treball acadèmic:

L'estudiantat ha d'entregar un treball acadèmic, relacionat amb alguns dels punts tractats en classe.

B. Examen escrit:

L'estudiantat ha de fer un examen escrit, derivat dels continguts tractats en classe.

C. Observació/execució de tasques i pràctiques:

L'estudiantat ha de fer una sèrie de tasques, derivada dels continguts de classe. Aquestes tasques seran objecte de discussions addicionals sobre aquests continguts.

Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant o l'estudianta es considere presentat a una convocatòria són:

a) Entrega en els terminis fixats de tots els materials de treball obligatori, requerits pel professorat al llarg del curs.

b) Realitzar els exàmens previstos en el curs.
L'estudiantat ha de fer un examen escrit, derivat dels continguts tractats en classe.

 

C. Observació/execució de tasques i pràctiques:

L'estudiantat ha de fer una sèrie de tasques, derivada dels continguts de classe. Aquestes tasques seran objecte de discussions addicionals sobre aquests continguts.

 

Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant o l'estudianta es considere presentat a una convocatòria són:

a) Entrega en els terminis fixats de tots els materials de treball obligatori, requerits pel professorat al llarg del curs.

b) Realitzar els exàmens previstos en el curs.