Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 6 crèdits)

Assignatures

Diplomatura en Gestió i Administració Pública

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

400 - Comptabilitat

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

401 - Dret Administratiu I

408 - Estructures Polítiques i Administratives II

GA1210 - Dret Administratiu. Sistematització, Fonts i Organització

Reconeixement

402 - Dret Administratiu II

GA1213 - Dret Administratiu General

Reconeixement

403 - Dret Constitucional I

GA1212 - Ordenament Constitucional i Drets Fonamentals

Reconeixement

404 - Dret Constitucional II

GA1218 - Poders i Organització Territorial de l'Estat

Reconeixement

405 - Economia Pública

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

406 - Estadística I

GA1206 - Introducció a l'Estadística

Reconeixement

407 - Estructures Polítiques i Administratives I

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

409 - Introducció a l'Economia

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

410 - Teoria Social I

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

411 - Teoria Social II

GA1215 - Tècniques d'Anàlisi Social en Gestió i Administració Pública

Reconeixement

412 - Anglès I

423 - Anglès II

GA1211 - Anglès Aplicat a la Gestió i Administració Pública

Reconeixement

415 - Estadística II

GA1216 - Estadística Aplicada a la Gestió i Administració Pública

Reconeixement

416 - Estructures Polítiques i Administratives III

441 - Gestió de Personal

GA1222 - Mitjans i Béns de les Administracions Públiques

Reconeixement

417 - Gestió Administrativa

GA1227 - Activitat Administrativa

Reconeixement

419 - Gestió Pressupostària

GA1230 - Gestió Pressupostària

Reconeixement

420 - Hisenda Pública

GA1223 - Hisenda Pública

Reconeixement

421 - Informació i Documentació Administrativa

GA1221 - Informació i Tècniques Documentals per a la Gestió i Administració Pública

Reconeixement

422 - Institucions de Dret Comunitari

GA1224 - Dret de la Unió Europea

Reconeixement

438 - Comptabilitat Pública

GA1214 - Comptabilitat Pública

Reconeixement

439 - Dret Jurisdiccional Administratiu

GA1217 - Protecció Jurídica dels Ciutadans enfront de l'Administració

Reconeixement

440 - Dret Urbanístic i del Medi Ambient

GA1232 - Dret Urbanístic, del Medi Ambient i de l'Habitatge

Reconeixement

442 - Gestió de Serveis Públics

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

443 - Informàtica per a la Gestió Administrativa

GA1208 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Reconeixement

444 - Informàtica per a la Gestió Econòmica i Pressupostària

GA1220 - Sistemes d'Informació en les Administracions Públiques

Reconeixement

445 - Pràctiques Administratives

GA1241 - Pràctiques Externes

Reconeixement

446 - Dret Autonòmic i Comparat

GA1238 - Dret Autonòmic Valencià

Reconeixement
Grau en Administració d'Empreses

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

AE1011 - Estadística

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

AE1011 - Estadística

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

AE1011 - Estadística

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

AE1011 - Estadística

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

AE1011 - Estadística

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

AE1011 - Estadística

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement
Grau en Comunicació Audiovisual

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement
Grau en Criminologia i Seguretat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement
Grau en Dret

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

DR1015 - Institucions i Dret de la Unió Europea

GA1224 - Dret de la Unió Europea

Reconeixement
Grau en Economia

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

EC1011 - Estadística

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

EC1011 - Estadística

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

EC1011 - Estadística

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

EC1011 - Estadística

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

EC1011 - Estadística

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

EC1011 - Estadística

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement
Grau en Finances i Comptabilitat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

FC1011 - Estadística

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

FC1011 - Estadística

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

FC1011 - Estadística

GA1207 - Economia Pública

Reconeixement

FC1011 - Estadística

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

FC1011 - Estadística

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

FC1011 - Estadística

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Convalidació

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement
Grau en Periodisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement
Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement
Grau en Turisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

GA1203 - Introducció al Dret

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

GA1204 - Organització d'Empreses

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

GA1205 - Principis d'Economia

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Reconeixement