Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1241 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

260 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE15 - Analitzar i comprendre l�aplicació de polítiques públiques.

CG11 - Resolució de problemes.

CG12 - Presa de decisions.

CG13 - Treball en equip.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG2 - Capacitat de gestió de la informació.

CG3 - Capacitat d'organització i planificació.

CG4 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG5 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG8 - Motivació per la qualitat.

CG9 - Raonament crític.

CE1 Comprendre i aplicar les principals teories de l'administració.

CE11 Comprendre i aplicar la planificació i la gestió administrativa.

CE12 Comprendre i aplicar la planificació i gestió dels recursos economicofinancers de les administracions públiques.

CE13 Utilitzar el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.

CE18 Conéixer l'ordenament financer espanyol i ser capaç d'interpretar i aplicar les normes jurídiques que l�integren.

CE3 Comprendre i utilitzar l'estructura de les institucions polítiques.

CE4 Aplicar els mètodes i les tècniques d'investigació política i social.

CE5 Conèixer fonts d'informació especialitzades i aprendre a estructurar treballs científics de l'especialitat.

CE8 Comprendre els fonaments ideològics de l'Estat i el seu ús en l'administració pública.

CG10 Reconeixement i acceptació de la diversitat i multiculturalitat.

CG6 Habilitats en les relacions interpersonals per a integrar-se en un equip de treball.

CG7 Informàtica relativa a la gestió i administració pública.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge