Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1238 - Dret Autonòmic Valencià

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Lliçó 1.PRINCIPIS GENERALS: EVOLUCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EL SEU SISTEMA DE FONTS I LES SEUES COMPETÈNCIES

I. Antecedents històrics de la Comunitat Valenciana II. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 1. Procediments d’accés a l’autonomia previstos en la Constitució: el fet diferencial valencià 2. Reformes operades en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 3. Naturalesa de l’Estatut valencià 4. Estructura i contingut de l’Estatut valencià 5. Les fonts del dret de la Comunitat Valenciana III. Les competències de la Comunitat Valenciana 1. El llistat de competències 2. Relacions amb l’Estat, amb altres comunitats autònomes i la Unió Europea. L’acció exterior de la Generalitat.

Lliçó 2.EL SISTEMA DE DRETS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

I. Els drets estatutaris. Panoràmica general II. Els drets estatutaris i el sistema de garanties estatutàries 1. El catàleg de drets estatutaris 2. Les garanties estatutàries dels drets autonòmics.

Lliçó 3. LES INSTITUCIONS AUTONÒMIQUES VALENCIANES

I. Introducció II. Les Corts Valencianes o Les Corts III. El president de la  Generalitat IV. El Consell V. L’Administració de Justícia: el Tribunal Superior de Justícia a la Comunitat Valenciana VI. Institucions comissionades per Les Corts: el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes VII. Institucions consultives i normatives de la Generalitat: el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social i el Consell Jurídic Consultiu.

Lliçó 4. EL SISTEMA DE FINANÇAMENT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

I. El marc constitucional de finançament autonòmic i el seu desenvolupament II. Els recursos de la Generalitat Valenciana III. Els pressupostos de la Comunitat Valenciana.