Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1235 - Estructures i Polítiques Socials a Espanya i a la Unió Europea

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Components de l’avaluació: el dossier i/o l’examen final

- El dossier (50%) l’integren el conjunt d’activitats que l’alumnat realitza i entrega a l’aula al llarg del semestre (carpetes d'aprenentatge, presentacions orals i projectes). Les activitats estan basades en texts i documents audiovisuals i en la revisió de conceptes clau, i tenen dues finalitats: estimular la imaginació sociològica i politològica, i reforçar els continguts bàsics de la matèria.

- L’examen final (50%) estarà destinat a avaluar les capacitats d’anàlisi i síntesi en relació amb els continguts de la matèria, i constarà de dues preguntes de desenvolupament.

- Cal aprovar l’examen per optar a aprovar l’assignatura. Si no s’aprova, la nota de l’examen romandrà com a nota final. La qualificació del dossier es conservarà per a la segona convocatòria del curs.