Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1233 - Hisendes Territorials

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura serà necessari obtenir més de 3,5 dels 7 punts que s'obtenen mitjançant l'examen. A aquesta nota se li afegirà la nota de les pràctiques de caràcter obligatori sense exigir nota mínima per a la suma.
L'examen consistirà en preguntes que obligaran a raonar en relació amb les matèries de l'assignatura i que no respondran necessàriament a epígrafs del temari.
S'entenen presentats aquells estudiants que realitzen l'examen escrit.

La calificació de les pràctiques es mantendrà per a la segona convocatoria del mateix any.