Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1233 - Hisendes Territorials

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CE18 Conéixer l'ordenament financer espanyol i ser capaç d'interpretar i aplicar les normes jurídiques que l�integren.

Resultats d'aprenentatge

RADF33 Analitzar els elements teòrics i les seues aplicacions en situacions pràctiques.

RADF32 Interpretar el règim jurídic dels ingressos i despeses públiques dels ens territorials d'acord amb els principis constitucionals rectors de l'ordenament financer

RADF31 Conèixer el règim jurídic dels ingressos i despeses públiques dels ens territorials

CMG32 Utilitzar la seua experiència i criteri per a analitzar les causes d'un problema i construir una solució més eficient i eficaç.