Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1231 - Dret del Treball i de la Seguretat Social en l'Administració Pública

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments teòrics
 
Es basen en l'exposició per el professorat del contingut del programa a través de la classe magistral, si bé es té molt en compte la participació de l'alumnat pel que, per a un millor seguiment i per facilitar la referida participació, és molt convenient que hagen realitzat una aproximació prèvia al tema a tractar.
 
A l'efecte, es recomana l'ús d'algun dels manuals que s'indiquen en l'apartat corresponent als recursos bibliogràfics. No obstant això, amb caràcter previ a la classe, es facilita a l'estudiantat material de suport a través de l'aula virtual per ajudar-los en la preparació; material que en cap cas constitueix apunts de l'assignatura ni substitueix el manual.
 
Ensenyaments pràctiques
 
Consisteixen en la resolució de casos i exercicis amb diversos nivells de dificultat, en els quals l'alumnat ha de posar en pràctica les competències adquirides amb les classes teòriques.
 
Es tracta de l'anàlisi de situacions conflictives extretes en la seva major part de la realitat, a les que els/les alumnes han de buscar una solució raonada, utilitzant els recursos necessaris en cada cas, especialment la normativa aplicable (lleis, reglaments, convenis col·lectius, ...), i les sentències relacionades dels principals tribunals.
 
 
Seminaris
 
Consisteixen en l'assistència a les exposicions dutes a terme per part d'experts en matèries concretes objecte d'estudi al llarg del semestre. Les dates efectives de la seva realització seran comunicades en el seu moment amb antelació suficient.
 
També es poden dedicar a jornades de presentació de treballs voluntaris efectuats per l'alumnat.
 
Tutories
 
Serveixen per a la resolució dels dubtes que puguen sorgir en la matèria, un cop ja s'ha completat l'exposició de la mateixa i una vegada l'alumnat ha estudiat amb cert deteniment el contingut del programa. Es realitzen en les últimes dates de les sessions presencials abans de la prova d'avaluació.