Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1224 - Dret de la Unió Europea

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

46 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE17 - Comprendre i valorar l’estructura i el funcionament de la Unió Europea.

CG11 - Resolució de problemes.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG9 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

RADUE14 Capacitat per a comprendre els principis, institucions i fonts de l’ordenament jurídic de la Unió Europea i la seua aplicació en el funcionament de les seues institucions.

RADUE13 Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica

RADUE12 Conèixer l’ordenament jurídic de la Unió europea així com els principis que regeixen les relacions entre el dret de la Unió Europea i l’ordenament jurídic espanyol.

RADUE11 Conèixer el sistema institucional de la Unió Europea.