Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1215 - Tècniques d'Anàlisi Social en Gestió i Administració Pública

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE4 - Aplicar els mètodes i les tècniques d’investigació política i social.

CG11 - Resolució de problemes.

CG13 - Treball en equip.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG2 - Capacitat de gestió de la informació.

CG3 - Capacitat d'organització i planificació.

Resultats d'aprenentatge

RASO226 Participar i integrar-se en un grup de treball d’anàlisi social.

RASO225 Contribuir en la consolidació i desenvolupament de l’equip de treball en l’anàlisi sociològica.

RASO224 Definir objectes d’investigació sociològica i plantejar hipòtesi sobre aquests.

RASO223 Conèixer les fonts d’informació que permeten realitzar l’anàlisi sociològica.

RASO222 Comprendre i aplicar la tècnica d’estudi del cas en l’anàlisi sociològica.

RASO221 Conèixer i aplicar enfocaments i mètodes d’anàlisi sociològica, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.