Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1207 - Economia Pública

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE15 - Analitzar i comprendre l’aplicació de polítiques públiques.

CE17 - Comprendre i valorar l’estructura i el funcionament de la Unió Europea.

CG11 - Resolució de problemes.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CE14 Comprendre i valorar l’entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

Resultats d'aprenentatge

RAEC25 Avaluar l’impacte de les polítiques europees en el sistema polític nacional.

RAEC24 Saber realitzar una avaluació d’una intervenció pública.

RAEC23 Conèixer les propostes teòriques sobre l’anàlisi de les polítiques públiques.

RAEC22 Valorar la dimensió econòmica de les polítiques públiques.

RAEC21 Conèixer els fonaments teòrics i pràctics de l’economia política.

CMG31 Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos

CMG13 Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.