SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1219 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura, l'estudiantat ha d'obtenir una nota final igual o superior a 5, sumant les notes obtingudes en l'avaluació contínua (qualificada fins a 4) i l'examen escrit (qualificat fins a 6) que apareixen a la secció 10.1.

 b) Es considera que l'alumnat s'ha presentat a la convocatòria de l'assignatura si es presenta a l'examen final de teoria i problemes.

PRIMERA CONVOCATÒRIA DEL CURS:

  • Per a l'avaluació contínua (40% de la qualificació) es realitzaran les següents tasques:

  • Diversos lliuraments d'exercicis, que es resoldran amb el programa estadístic que s'observa a les pràctiques o bé a mà amb les fórmules necessàries (entre un 15% i un 20% de la nota final).

  •  Proves per a avaluar l'aprenentatge continuat de l'alumnat amb material de suport (entre el 25% i el 20% de la nota final).

  • L'examen que equival al 60% de la nota es realitzarà en la data que apareix a la convocatòria oficial del SIA. En aquest examen, l'estudiantat ha de resoldre diferents problemes teòrics i/o pràctics i diversos problemes similars als realitzats durant el curs. L'ordinador no es farà servir directament, però hi haurà exercicis on s'interpretaran i obtindran conclusions a partir de les instruccions i resultats del programa estadístic utilitzat durant el curs.

SEGONA CONVOCATÒRIA DEL CURS:

en la data publicada a la convocatòria oficial del SIA, es realitzarà un examen on l'estudiantat haurà de resoldre diferents problemes teòrics i/o pràctics i diversos problemes similars als realitzats durant el curs. L'ordinador no es farà servir directament, sinó que hi haurà exercicis on s'interpretaran i s'extrauran conclusions de les instruccions i resultats del programa estadístic utilitzat durant el curs. Aquest examen pot valer el 100% de la nota final, quan hi haja motius justificats per part de l'estudiantat.

En la convocatòria extraordinària per completar els estudis, es realitzarà el mateix tipus d'examen que en la segona convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16