Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1160 - Epidemiologia i Salut Pública

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

Unitat 1: Epidemiologia

1.1 Concepte i aplicacions de l'Epidemiologia descriptiva i analítica

1.2. Mesures de freqüència en epidemiologia: Incidència i prevalença

1.3. Mesures d'associació i impacte

 
1.4. Disseny d'estudis epidemiològics. 
       1.4.1. Estudis d'intervenció
       1.4.2. Estudis de cohorts
       1.4.3. Estudis de casos i controls
       1.4.4. Estudis ecològics. estudis transversals
       1.4.5. Estudis d'avaluació de proves diagnòstiques
 
1.5. Validesa i Precisió. Biaixos de selecció, classificació i confusió
 
1.6. Avaluació dels efectes de confusió i interacció. Estratificació i ajust. Anàlisi multivariant.

1.7. Epidemiologia de camp. Vigilància epidemiològica

 
Unitat 2: Metodologia de la investigació i comunicació científica.
 
2.1. Disseny, planificació i desenvolupament d'un projecte de recerca
 
2.2. Estructura, components i escriptura d'un protocol de recerca

2.3. Lectura crítica de la literatura científica. Components i contingut d'un article científic original i els criteris per avaluar la seva qualitat

 

Unitat 3. Medicina basada en l'evidència

3.1. Medicina basada en l'evidència.

3.2. Formular preguntes en ambient clínic.

3.3. Valoració de la qualitat de l'evidència i força de les recomanacions. El sistemaGRADE.

3.4. Revisions sistemàtiques: metanàlisis.

3.5. Guies de pràctica clínica.

3.6. Protocols d'actuació.

3.7. Presa de decisions clíniques: procés, normes, algorismes, passos, estudi de casos.

3.8. Adequació de la pràctica clínica a l'evidència científica

 

Unitat 4: Salut Pública

4.1 Conceptes de Salut i els seus Determinants. Definició, Estratègies i camps d'acció de la Salut Pública.

4.1.1. La perspectiva poblacional de la salut.

4.1.2. Determinants de la salut.

4.1.3. Desigualtats en salut.

4.1.4. Definició i Estratègies de Salut Pública.

4.2. Prevenció de la salut.

4.2.1. Nivells de prevenció.

4.2.2. Enfocament d'alt risc vs. poblacional.

4.2.3. Prevenció en la pràctica clínica.

4.3. Cribratges i detecció precoç.

4.4. La Planificació sanitària. Plans i programes de salut.

4.5. Gestió sanitària. Avaluació de serveis sanitaris. 

4.6. Promoció de la Salut.  La salut en totes les polítiques.

4.7. Sistemes de salut. El sistema sanitari espanyol.