Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1145 - Malalties de l'Aparell Locomotor, del Sistema Immune i de la Pell

Curs 5 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent està centrada en l'estudiant, i dirigida al desenvolupament de l'aprenentatge en el context d'un programa educatiu basat en competències, que permetrà a l'alumne conèixer i comprendre els coneixements adquirits, saber aplicar-los, comunicar eficaçment, jutjar de forma crítica i aprendre autònomament.

La classes teòriques, on seran impartits els temes mitjançant la metodologia de lliçó magistral.

Els seminaris, d'assistència obligatòria, que el seu objectiu és construir el coneixement mitjançant la interacció i treball intel·lectual personal i grupal dels alumnes. Es realitzaran mitjançant l'estudi de casos clínics i la resolució de problemes.

Les pràctiques tenen l'objectiu de mostrar com actuar en el context laboral del facultatiu. Durant les mateixes, es reforçaren els continguts de les classes teòriques i seminaris mitjançant el plantejament l'aprenentatge basat en problemes.

Tutories. Mitjançant una atenció personalitzada, permetrà a l'alumne consolidar els conceptes tractats prèviament, la resolució de dubtes, i l'entrenament en proves d'avaluació. S'orientarà a l'estudiant en l'aprenentatge per projectes i el contracte d'aprenentatge, amb la consecució d'uns aprenentatges a través d'una proposta de treball autònom.

 

Idealment, el procés didàctic inclou activitats no presencials de dos tipus:

·      Estudi personal de l'alumne. L'alumne haurà d'estudiar els temes i els documents que els professors oferisquen per a la seua formació en l'Aula Virtual i consultar la bibliografia recomanada.Amb l'objectiu de desenvolupar la capacitat d'autoaprenentatge, s'utilitzarà la metodologia de l'aprenentatge per projectes i el contracte d'aprenentatge.

·      Estudi i treball en grup, utilitzarà la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes.