Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1130 - Malalties Infeccioses

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Examen escrit de resolució de casos, resolució d'exercicis i problemes, ensenyament de temes teòrics, i de part dels ensenyaments del taller d'habilitats i simulació, consistent en:


Examen escrit, de 75 minuts de durada

60 preguntes de tipus test amb:

5 possibles respostes cadascuna

Una sola resposta correcta

Dues preguntes més de reserva, per si s'anul·la alguna de les 60

Les 62 preguntes procedeixen de:

Almenys 53 de les classes de teoria

Fins 9 dels seminaris

Puntuació:

Encert = 4 punts

Fallada = -1 punt

En blanc = 0

240 punts com a màxim, dividit per 24 = 10, nota màxima

120 punts, dividit per 24 = 5, nota mínima per aprovar

 

Es considera com presentat l'alumne que, matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit.