Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1122 - Introducció a la Cirurgia

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC 1. INTRODUCCIÓ I CONCEPTE DE CIRURGIA.

1. Història de la Cirurgia. Període prehelènic. Grècia i Roma. Alta i baixa Edat Mitjana. Segles XV a XVIII. Segles XIX i XX.

2. Revolució en la Cirurgia (L'hemorràgia, el dolor i la infecció. Altres fites més modernes).

3. Cirurgia com a mètode per al diagnòstic: Biòpsia (per punció, PAAF, incisional, eScisional). Accés a òrgans i cavitats (Laparotomia/Laparoscòpia, Toracotomia/Toracoscòpia, etc.). Cirurgia Preventiva (en risc genètic/familiar; Lesions precanceroses; Lesions multicèntriques, etc.). Tractament quirúrgic. Cirurgia Curativa (fisiològica vs resectiva); Cirurgia Pal·liativa.

4. Fenomen de l'Especialització i la seua repercussió en l'assistència quirúrgica actual. Marc assistencial de la cirurgia.

5. Modalitats de la Cirurgia: Programada/Urgent. Major/Menor. Amb Ingrés/Sense Ingrés, etc...


BLOC 2. MÈTODES DE TREBALL EN CIRURGIA.

6. El contacte amb el pacient. L'entrevista i elaboració de la història clínica.

7. Fonaments de la indicació operatòria. Les explicacions al pacient (consentiment informat).

8. Valoració preoperatòria dels riscos per al pacient. Preparació general i específica per a cada patologia per a minimitzar riscos.

9. Tractament postoperatori estàndard. 

10. Concepte i fonaments de la nutrició artificial (enteral i parenteral) en el pre i en el postoperatori. 

11. Complicacions postoperatòrias i la prevenció de les mateixes (I).

12. Complicacions postoperatòrias i la prevenció de les mateixes (II)


BLOC 3. Grans maneres de l'emmalaltir de l'home (I). RESPOSTA LOCAL I RESPOSTA SISTÈMICA A L'AGRESSIÓ.

13. Resposta inflamatòria i cicatrització com a resposta local. 

14. Resposta biològica sistèmica a l'agressió.

15. Resposta a l'agressió al mitjà intern: Hemorràgia i hemostàsia.

16. Resposta a l'agressió al mitjà intern: Xoc hipovolèmic. Xoc Sèptic.

17. Resposta a l'agressió al mitjà intern: Xoc distributiu i resposta inflamatòria sistèmica.


BLOC 4. Grans maneres de l'emmalaltir de l'home (II). TRAUMATISMES.

18. Etiologia i fisiopatologia dels traumatismes.

19. Tipus de lesions. Simples/compostes. Obertes/Tancades. Contusions. Ferides. Fractures, esquinços, luxacions. Cremades. Cossos estranys. Politraumatismes.

20. Xoc traumàtic. Etiopatogènia. Fisiopatologia. Tractament.

21. Traumatismes Tèrmics. Traumatismes Elèctrics. Traumatismes Químics.

22. El politraumatitzat. Avaluació. Fonaments del suport vital bàsic.

23. Bases per a l'assistència en el lloc de l'accident. Trasllat del pacient. Centre Coordinació d'Emergències. Gestió de catàstrofes.


BLOC 5. Grans maneres de l'emmalaltir de l'home (III). INFECCIONS.
 

24. Asèpsia-antisèpsia. Fonaments de les tècniques de desinfecció i esterilització. Vigilància i control del lloc quirúrgic.

25. Infecció en la cirurgia. Definició. Classificació. Etiopatogènia. Fisiopatologia. Diagnòstic. Tractament.

26. Infecció en la cirurgia (Cont). Estimació del risc d'infecció segons els tipus d'infeccions. Prevenció. Profilaxi antibiòtica i quimioteràpia.

27. Prevenció i tractament de les infeccions quirúrgiques. Principis Generals. Control de l’origen. Epidemiologia de la infecció. Defenses de l’hoste.

28. Infeccions importants en pacients quirúrgics (I). Infeccions del lloc quirúrgic. Infeccions intraabdominals. Infeccions d’òrgan específic.

29. Infeccions importants en pacients quirúrgics (II). Infecciones de pell i parts blanes. Infeccions intrahospitalàries postoperatòries. Septicèmia. Patògens de transmissió hemàtica.


BLOC 6. Grans maneres de l'emmalaltir de l'home (IV). EL CÀNCER (I)

30. Concepte dels tumors com a forma d'emmalaltir de l'home: classificació i terminologia.

31. Tumors benignes i les seues característiques macroscòpiques. Diferència entre els tumors benignes i malignes.

32. La història clínica i l'exploració físiques en el pacient oncològic. Exploracions complementàries.

33. Estratègia diagnòstica en els tumors malignes. Estadiatge i importància i funció del estadiatge: el TNM i altres classificacions..

34. Principis terapèutics del càncer: tractament multidisciplinari.

35. Cirurgia del càncer. Principis de la cirurgia oncològica. Paper de la cirurgia en la curació del càncer..

36. Diferents modalitats d'aplicació de la cirurgia oncològica: curativa, pal·liativa, citoreductora, de rescat, de metàstasi… Cirurgia oncoplàstica i reconstructiva..

37. Diagnòstic precoç en oncologia.  Importància del screening i unitats de screening.


BLOC 7. Grans maneres de l'emmalaltir de l'home (V). EL CÀNCER (II)

38. Metodologia de treball de la cirurgia oncològica en les pacients amb càncer de mama com a prototips d'aquesta malaltia.

39. Principis d'oncologia quirúrgica en el càncer de mama (I).

40. Principis d'oncologia quirúrgica en el càncer de mama (II).

41. Protocols i oncoguia en el càncer de mama.


BLOC 8. Cirurgia mini invasiva. La Cirurgia  endoscòpica i la tele cirurgia.EVOLUCIÓ I FUTUR DE LA CIRURGIA


42. Història de la cirurgia mini invasiva: la colecistectomia. Concepte de la telecirurgia. Canvis que aporta i nou escenari quirúrgic. Aplicació de la cirurgia endoscòpica. Desenvolupament en les diferents especialitats. La formació dels cirurgians.

43. Tipus de telecirurgia. Noves tècniques de cirurgia endoscòpica: mini instruments, port únic, imants, Notes. Cirurgia robòtica: característiques i aplicacions. Cirurgia amb simuladors. El futur de la cirurgia.


BLOC 9. ANESTÈSIA

44. Concepte de l'anestèsia general. Classificació i terminologia. 1ª part.

45. Tipus d'anestèsia i fàrmacs més habituals. Anestèsia locoregional, els seus tipus i característiques. 2ª part.


 

SEMINARIS:

Seminari 1.

Asèpsia i antisèpsia. Vestimenta quirúrgica. Tècniques d'esterilització i desinfecció. Llavat de mans higiènic i quirúrgic. Aplicació de guants amb tècnica estèril.

Seminari 2.

Exposició sobre les pautes i sistemàtica en la realització de:

a) La història clínica

b) Exploració bàsica del pacient

c) Exploració dirigida per patologies

d) Criteris de decisió en les indicacions

Seminari 3.

Presentació del material quirúrgic bàsic: sutures, materials, agulles, sutures mecàniques. Tractament de ferides. Realització de sutures.

Seminari 4.

Supòsits i problemes clínics de maneig corresponents a la infecció i traumatisme.

Seminari 5.

Supòsits i problemes clínics de maneig corresponents al càncer.

Seminari 6.

Presentació del material quirúrgic bàsic en la cirurgia endoscòpica.

 

PRÀCTIQUES:
Les pràctiques es realitzaran acoblant-se a l'esquema de l'activitat assistencial del Servei i es distribueixen en cinc sessions amb el següent esquema:

- SESSIÓ PRÀCTICA 1. Consultes externes. (5 hores presencials).
Història clínica. Anamnesi i exploració clínica. Documents clínics. Exploracions complementàries. Interpretació dels resultats. Consentiment informat. Entrenament d els estudiants amb històries i situacions de simulació de pacients.

- SESSIÓ PRÀCTICA 2. Sala quirúrgica. (5 hores presencials).
Valoració postoperatòria. Fonaments i càlcul del balanç hídric en l'home sa, en el malalt i en l'operat. Fluids i vies venoses.

- SESSIÓ PRÀCTICA 3. Sala quirúrgica. (5 hores presencials).
Realització de canalització de vies venoses i instauració de perfussió. Nutrició parenteral, les seues vies, components i càlcul calòric. Fonaments, tipus d'estomes i el seu maneig.

- SESSIÓ PRÀCTICA 4. Quiròfan. (5 hores presencials).
Asèpsia i antisèpsia. Vestimenta quirúrgica. Tècniques d'esterilització i desinfecció. Preparació d'un camp estèril. Llavat de mans higiènic i quirúrgic. Aplicació de guants amb tècnica estèril. . Assistència a la cirurgia programada en el quiròfan.

- SESSIÓ PRÀCTICA 5. Quiròfan. (5 hores presencials).
Presentació del material quirúrgic bàsic; sutures, materials, agulles, sutures mecàniques. Tècnica de sutura de ferides. Assistència a la cirurgia programada en el quiròfan.