Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1044 - Ampliació d'Energies Renovables

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (problemes), ensenyaments pràctics (laboratori), i treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per a ser realitzades dins o fora de l'horari de classe, respectivament.

 En els ensenyaments teòrics s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com resolució d'exercicis i problemes mitjançant plantejament de tasques pràctiques relacionades amb l'aplicació d'aquests conceptes fonamentals. Part d'aquests exercicis i problemes es realitzaran en horari no presencial. A més, per a la seua resolució, requeriran que l'alumne realitze un treball autònom de recerca informació més enllà de la presentada en la lliçó magistral i els exercicis i problemes resolts, mitjançant recerques bibliogràfiques i altres fonts d'informació. Part de les fonts bibliogràfiques es troben en anglès. Així mateix, dins dels ensenyaments teòrics es realitzarà un aprenentatge per projectes, on els alumnes realitzaran un projecte d'energia solar per a un edifici, per fomentar que els estudiants tinguen la capacitat d'aplicar els coneixements adquirits per a realitzar projectes que complisquen uns requisits determinats  (Resultat d'aprenentatge PI1).

Els ensenyaments pràctics (problemes) se centraran en l'aplicació pràctica, dels conceptes i procediments introduïts en classe de teoria. Aquestes classes es dedicaran a la resolució d'exercicis i problemes plantejats a classe. Es realitzaran casos pràctics, i s'exposarà el resultat davant els companys per poder debatre els avantatges i inconvenients de la solució proposada, i es resoldran problemes en els exàmens orientats a avaluar la capacitat de l'alumnat per a resoldre els tipus de problemes plantejats en aquestes classes. Aquests exàmens estaran indicats en la planificació de l'assignatura. En els problemes de classe s'aplicarà el coneixement adquirit en els ensenyaments teòrics sobre energies renovables.

Finalment, els ensenyaments pràctics (laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica mitjançant treball de laboratori, visitant instal·lacions reals, veient el funcionament de calderes i bombes de calor al laboratori i utilitzant el programa d'ordinador CHEQ4 per a aplicar els conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. El treball en aquestes classes es basarà en resolució d'exercicis i serà avaluat en horari presencial. La durada de cadascuna de les parts anteriors en cada sessió de laboratori serà determinada pel professorat responsable.