Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1028 - Instal·lacions d'Energies Renovables

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament d’aquesta assignatura està estructurat fonamentalment al voltant de quatre activitats formatives com són: classes teoricopràctiques, classes pràctiques (problemes), classes pràctiques (laboratori), i treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per ser realitzades dins o fora de l'horari de classe, respectivament.

Pel que fa a la primera, les classes teoricopràctiques, en aquestes s'emprarà la metodologia de “lliçó magistral” per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com la “resolució d'exercicis i problemes” mitjançant el plantejament de reptes de l'enginyeria relacionats amb l'aplicació d'aquests conceptes fonamentals.

Amb respecte a la segona, les classes pràctiques (problemes), suposaran l'aplicació pràctica dels conceptes fonamentals exposats en classe de teoria per tal que els alumnes resolguen de forma manual una sèrie d'exercicis, problemes, i projectes de disseny d’instal·lacions renovables. Aquests darrers queden englobats dins del que es coneix com “aprenentatge per projectes”, ja que es demanarà als estudiants que desenvolupen un parell de projectes associats a les tecnologies renovables. Tot i que gran part de les resolucions es realitzaran en horari presencial, part caldrà fer-les en horari no presencial. A més, per a la seua resolució caldrà que l'alumne busque informació més enllà de la presentada a la “lliçó magistral” i als “exercicis i problemes resolts”, mitjançant recerques bibliogràfiques i altres fonts d'informació.

La tercera de les activitats formatives, les classes pràctiques (laboratori), tindrà com a finalitat l'aplicació pràctica mitjançant el “treball de laboratori” dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. Açò es realitzarà tant per parelles al laboratori d’electricitat com de forma individual utilitzant l'ordinador a les aules informàtiques de l'UJI, tot en funció de la sessió pràctica a desenvolupar. Aquesta part del treball de l’assignatura serà avaluat en horari presencial. La durada de cadascuna de les sessions serà d’aproximadament dues hores.

Per últim, cal destacar que en aquesta assignatura es preveu la utilització dels “estudis de cas” a través de la visita a distints exemples d’instal·lacions d’energies renovables ubicades en el nostre entorn. Aquestes visites queden supeditades a la disposició de temps i a les corresponents autoritzacions al llarg del semestre per tal de poder realitzar-les.