Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1028 - Instal·lacions d'Energies Renovables

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEE10 - Coneixement aplicat sobre energies renovables.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

Resultats d'aprenentatge

CG05 - Ser capaç d’aplicar programes informàtics específics per al disseny d’instal·lacions de generació fotovoltaica i eòlica.

CEE10 - Ser capaç de realitzar estudis de viabilitat d’instal·lacions fotovoltaiques i eòliques.

CEE10 - Ser capaç de realitzar el disseny i projecte d’una instal·lació solar fotovoltaica.

CEE10 - Ser capaç de realitzar el disseny i projecte d’un parc eòlic.

CEE10 - Conèixer les característiques principals i saber seleccionar els components utilitzats en instal·lacions fotovoltaiques i eòliques.

CEE10 - Conèixer els principis i mètodes per a aconseguir una adequada integració arquitectònica d’instal·lacions fotovoltaiques en edificis.

CEE10 - Conèixer el marc normatiu i econòmic de les energies renovables a Espanya.