SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC04 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de circuits i màquines elèctriques.

CG03 - Ser capaç de realitzar un informe tècnic d’un treball de l’àmbit de l’electrotècnia que incloga una part de càlcul i una part experimental.

CC04 - Ser capaç de resoldre sistemes trifàsics.

CC04 - Ser capaç de resoldre circuits magnètics senzills.

CC04 - Ser capaç de resoldre circuits elèctrics alimentats en corrent continu i en corrent altern.

CC04 - Ser capaç de descriure i analitzar sistemes elèctrics que incloguen màquines elèctriques entre els seus components.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16