Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1032 - Valoració i Comercialització

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent que s'emprarà en l'assignatura consistirà en classes teòriques, classes pràctiques mitjançant l'aprenentatge basat en projectes i en resolució de problemes, ensenyament no presencial (treball independent i en equip) i tutories (individuals i en equip).

Les sessions teòriques consistiran en la classe magistral per part del professorat. El material necessari estarà disponible en l'Aula Virtual.

Per a les sessions pràctiques es plantejaran qüestions i problemes, a resoldre individualment o en equip, relacionats amb diferents parts del temari. Les classes pràctiques es realitzaran segons l'aprenentatge basat en projectes i la resolució de problemes.

L'ensenyament no presencial consistirà en les hores de treball individual de l'alumne o l'alumna dedicades a l'estudi ia la preparació d'activitats de caràcter pràctic, així com les hores de treball en equip que hagen de dedicar per a la preparació d'aquestes últimes activitats.

Les tutories en equip, diferents de les tutories del professorat al despatx, consistiran en reunions entre el professorat i els equips d'estudiants, en hores de classe, per a ajudar-los principalment en la preparació dels projectes o d'alguna de les activitats relacionades amb l'assignatura.

Les tutories individuals permetran la revisió dels conceptes teòrics explicats, així com la resolució de dubtes quant a l'aplicació en les tasques pràctiques a realitzar.