Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1059 - Arquitectura de Sistemes Informatitzats

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

ITI01 - Capacitat per a comprendre l’entorn d’una organització i les seues necessitats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

ITI02 - Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantindre les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.

ITI04 - Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una organització.

ITI07 - Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar els equips de processament basant-se, entre altres, en criteris de rendiment, cost i qualitat. (ITI01, ITI02, ITI04, ITI07)

Redactar el plec de condicions tècniques per a la implantació d’un centre de dades en una organització. (ITI01, ITI02, ITI04, ITI07)

Planificar la instal·lació i manteniment del les infraestructures de maquinari, xarxes i emmagatzematge per a cobrir les necessitats d’una organització tenint en compte, entre altres, criteris de rendiment, eficiència energètica, cost i seguretat. (ITI01, ITI02, ITI04, ITI07)

Descriure les necessitats d’obra civil en la instal·lació d’un centre de dades. (ITI01, ITI02, ITI04, ITI07)