SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1039 - Disseny de Programari

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes teòriques consistiran en lliçons magistrals, on s'explicaran conceptes bàsics i es presentaran i resoldran alguns problemes. 

Les classes de laboratori i seminaris, s'orientaran al plantejament de nous problemes i a la resolució dels mateixos per  l'estudiantat, individualment o en grup. 

El treball no presencial s'organitza com a treball de grup i es planifica setmanalment o quinzenalment.

L'alumnat ha de formar grups de (idealment) tres persones per a l'aprenentatge i l'avaluació contínua. L'avaluació dels grups es durà a terme mitjançant l'elaboració i entrega de treballs amb una periodicitat setmanal o quinzenal: el grup ha d'entregar treballs consistents en estudis d'aspectes de l'assignatura o problemes que van més enllà dels mers exercicis.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16