SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1032 - Anàlisi de Programari

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEORIA

UNITAT DIDÀCTICA I: ENGINYERIA DE REQUISITS

·        Tema 1. Procés d'enginyeria de requisits

·        Tema 2. Obtenció de requisits

·        Tema 3. Especificació de requisits i modelització amb UML

·        Tema 4. Validació i traçabilitat de requisits

UNITAT DIDÀCTICA II: ANÀLISI DE REQUISITS

·        Tema 5. Modelització de dades amb UML

·        Tema 6. Modelització de processos amb UML

UNITAT DIDÀCTICA III: ANÀLISI DE REQUISITS AVANÇADA

·        Tema 7. Enginyeria de requisits en aplicacions web

·        Tema 8. Modelització avançada

SEMINARI

·        Seminari. Definició del projecte

PRÀCTIQUES

·        Pràctica 1. Diagrama de casos d'ús d'UML

·        Pràctica 2. Especificació de requisits

·        Pràctica 3. Diagrama de classes d'UML

·        Pràctica 4. Diagrama d'activitats d'UML

·        Pràctica 5. Diagrama de seqüència d'UML

·        Pràctica 6. Modelització avançada

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16