SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE14 - Capacitat per a analitzar les necessitats del mercat i del client.

CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes. 

CE18 - Capacitat d’aplicar tècniques de disseny i avaluació ergonòmica, interacció amb l’usuari i de seguretat. 

CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CE14.OP03.1 Identificar els necessitats emocionals dels usuaris

CE14.OP03.2 Aplicar la semàntica de productes en la comparació de diferents productes del mercat.

CE16.OP03.1 Aplicar tècniques d’enginyeria Kansei basades en anàlisi multivariant per a determinar relacions entre les percepcions d’un producte i les seues característiques.

CE18.OP03.1 Diferenciar els diferents nivells d’interacció (sensorial, percepció, emocional) amb l’usuari.

CE18.OP03.2 Utilitzar diferents tècniques de mesurament de percepcions i emocions.

CE23.OP03.1 Explicar i comparar diferents tècniques d’innovació de productes centrada en els usuaris.

CG1.OP03.1 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16