Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1034 - Sistemes Mòbils i Articulats en el Producte

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 22,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes. 

CE22 - Presa de decisions en el procés de disseny.

CE9 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes. 

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG2 - Treball en equip.

CG3 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

CG3.OP06.01 Seleccionar solucions tecnològicament vàlides per a executar els parells cinemàtics en un disseny real.

CG2.OP06.01 Elaborar un disseny d’un mecanisme mòbil o articulat per a un producte concret.

CG1.OP06.01 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

CE9.OP06.02 Descriure els configuracions dels mecanismes bàsics més habituals i els seues aplicacions al disseny de productes.

CE9.OP06.01 Identificar els components d’un sistema mecànic mòbil i la funció de cada un i analitzar el grau de mobilitat

CE22.OP06.2 Ser capaç de prendre decisions durant el disseny de sistemes mòbils o mecanismes aplicats al producte industrial.

CE16.OP06.2 Utilitzar un programa comercial per a ajuda al disseny de mecanismes

CE16.OP06.1 Dissenyar mecanismes senzills per a obtindre guiatges o trajectòries prescrites utilitzant procediments de síntesi.