SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en la qual s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.

La part teòrica consisteix en breus exposicions magistrals, acompanyades de tasques participatives de l'alumnat. 

La part pràctica consisteix a realitzar un ecodisseny, incloent-hi l'anàlisi del cicle de vida i disseny d'aquest per al final de vida. Hi haurà també exercicis amb programari d'ACV.

Les classes de problemes són sobre els temes d'anàlisi del cicle de vida i disseny per al final de vida.

En els seminaris es debaten els dissenys realitzats en les pràctiques.

En les tutories, l'estudiantat es reunirà amb el seu tutor o tutora per a tractar l'evolució del seu disseny de pràctiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16