SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE11 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat en l’àmbit del producte. 

CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes. 

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Aprenentatge autònom

CG5 - Motivació per la qualitat

Resultats d'aprenentatge

CE11.OB15.1 Ser capaç d’explicar mètodes d’ecodisseny, anàlisi i avaluació mediambiental de productes, disseny per a desmuntatge, política integrada de producte i eficiència mediambiental.

CE16.OB15.1 Ser capaç d’aplicar tècniques d’ecodisseny, anàlisi i avaluació mediambiental de productes, disseny per a desmuntatge.

CG3.OB15.01 Ser capaç d’analitzar i avaluar un producte segons criteris mediambientals

CG4.OB15.01 Ser capaç d’estudiar de forma autònoma productes amb millores mediambientals.

CG5.OB15.01 Ser capaç de millorar un producte des del punt de vista mediambiental.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16