Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1020 - Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies (I)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE12 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat en l’àmbit del producte.

CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes.

CE17 - Avaluar els costos d’un producte en les seues distintes fases de disseny i desenvolupament i la seua adequació a l’estratègia competitiva i productiva.

CG2 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG2.OB08.01 Valorar i modificar dissenys a través de la crítica, argumentació i priorització cooperativa.

CE17.OB08.01 Valorar i considerar els costos directes de producció en funció de diverses circumstàncies productives.

CE16.OB08.02 Establir restriccions a les variacions geomètriques de peces a causa del seu procés de fabricació i verificació, i analitzar la seua influència en la funcionalitat del producte mitjançant el tractament de toleràncies.

CE16.OB08.01 Escollir i avaluar opcions (de processos-dissenys), utilitzant les eines de disseny de fabricació.

CE12.OB08.02 Verificar característiques de geometria de precisió en peces fabricades mitjançant instrumentació bàsica.

CE12.OB08.01 Descriure i comparar els fonaments, característiques, àmbits d'aplicació i tècniques que caracteritzen els processos de conformat sense eliminació de material i unió, tractats en l'assignatura.