Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.

En tractar-se d'una matèria de gran càrrega pràctica en la qual és molt important el procés d'ensenyament-aprenentatge i la reflexió personal sobre el treball, la metodologia s'estableix per mitjà de la combinació de les accions següents:

Lliçó magistral-teoria.  Es presentaran els coneixements teòrics necessaris per mitjà d'exposicions i d'explicacions amb referències visuals per a orientar l'alumnat en totes les qüestions relatives a les tècniques d'expressió i els conceptes fonamentals que s'han d'aplicar en les pràctiques i treballs acadèmics. Es podran complementar els continguts teòrics amb ajuda de demostracions visuals i  comentaris de representacions de diversos exemples gràfics relacionats amb la seua posterior aplicació pràctica.

Classes pràctiques de laboratori.  L'alumnat realitzarà en l'aula diversos exercicis relacionats amb els continguts teòrics que hauran d'aplicar-se en diferents propostes d'expressió artística, amb la possibilitat d'incloure pràctiques experimentals de sensibilització cap a la forma i la seua representació gràfica. Durant les classes s'orientarà de manera individualitzada el treball de l'alumnat, es mantindrà un diàleg constant, i s'hi insistirà en l'aplicació directa dels continguts desenvolupats en les classes teòriques. De la mateixa manera, es proposarà un exercici que servisca de suport per a generar sessions crítiques de correcció en grup i una breu exposició oral per mitjà d'una presentació amb diapositives il·lustratives del treball acadèmic seleccionat.

Seminaris.  S'exerciran activitats per a analitzar les possibilitats d'expressió en els processos tècnics de creació, i es procurarà incorporar tecnologies digitals de retoc d'imatges. S'establiran pautes per a determinar el seguiment d'un projecte en funció de les característiques particulars de l'alumnat.

Tutories.  S'establirà una comunicació directa amb l'alumnat sobre el treball autònom i es tractarà de resoldre qualsevol dubte plantejat en la realització del mateix o en altres pràctiques relacionades amb els continguts de l'assignatura.

Treball personal.  L'alumnat haurà de preparar l'assignatura per mitjà de la lectura i consulta de llibres de referència, la visualització de vídeos relacionats amb el món de l'expressió artística en la presentació de productes, la realització de treballs acadèmics que s'indicaran en l'Aula Virtual i la preparació de l'examen.

Cronograma.  Al començament del curs s'exposarà en l'Aula Virtual un calendari detallat amb les distintes pràctiques i activitats acadèmiques.